0
phone_icon

724 147 096

email_icon

info@mctree.cz

icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload

Ochrana osobních údajů

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající bude v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uchovávat a zpracovávat údaje o jeho osobě (zejména jeho jméno a příjmení, akademické tituly, rodné číslo, příp. IČO, DIČ, datum narození, adresy bydliště, telefonní a faxové spojení), v této Smlouvě a dalších navazujících smlouvách a dokumentech, včetně archivování smluv a dokumentů podle zvláštních předpisů. Kupující dále souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být zpřístupněny spolupracujícím dodavatelům, partnerům, zprostředkovatelům, anebo společníkům a poradcům prodávajícího. Souhlas podle tohoto článku je udělen na dobu nutnou pro plnění povinností z této Smlouvy, minimálně však na období pěti (5) let. Osobní údaje budou užity zejména za účelem jednání o smluvních vztazích mezi Stranami, plnění smluv uzavřených mezi Stranami, nabízení obchodu nebo služeb kupujícímu, plnění závazků a pro tvorbu statistik prodeje.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Společnost Mc TREE a.s. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek McTREE.cz, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků, anket, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a Mc TREE a.s. údaje zlikviduje.

Veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Mc TREE a.s. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Poskytování dat

Vaše údaje a data, které uvádíte na našich obchodech jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům mimo společnost Mc TREE a.s. , s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, jako jsou např. banky. Vždy však pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.


Cookies:

Při využívání webových stránek mctree.cz vyjadřuje uživatel souhlas s používáním souborů cookies způsobem a k účelům vymezeným touto politikou.

Tyto webové stránky internetového obchodu, který vlastní a provozuje společnost Mc TREE a.s., používají soubory cookies vlastní i třetích osob za účelem poskytování konkurenceschopných služeb včetně personalizace jimi poskytovaných informací.

Soubory cookies zasílané prostřednictvím webu mctree.cz využíváme pro:

  • Personalizaci nabídky obchodu díky používání doporučení a uchovávání informací o preferencích a výrobcích označených zákazníky.
  • Pořizování anonymních statistik ohledně návštěvnosti a způsobu navigace na webu. Shromážděné údaje nám pomáhají ve zdokonalování služeb a nabízení atraktivního obsahu.
  • Řízení zajímavých reklam, které splňují očekávání a potřeby uživatelů.
  • Identifikaci všech uživatelských zařízení a prohlížečů používaných k prohlížení stránek obchodu.

Soubory Cookies používané na webu mctree.cz nikdy neslouží ke zjišťování totožnosti uživatelů stránek. Při používání webu mctree.cz jsou zasílány také soubory Cookies třetích subjektů, tj. Google, Heureka, Seznam.cz, Facebook.com, které slouží k sestavování anonymních agregovaných statistik a řízení reklam. Podrobné informace o způsobu používání souborů Cookies těmito subjekty lze najít na jejich internetových stránkách.

Uživatel služby může odmítnout podporu souborů Cookies úpravou konfigurace nastavení svého internetového prohlížeče. Vzhledem k řešením používaným na webu odmítnutí podpory souborů Cookies může mít za následek nesprávné fungování stránek a znemožňuje personalizaci nabídky obchodu na potřeby uživatele.

Soubory Cookies

(zvané také "sušenky") jsou malé soubory ukládané ve vašem internetovém prohlížeči, které slouží k rozpoznání uživatele, když vstupuje do obchodu a prohlíží si jeho webové stránky.

Soubory Cookies se dělí na jednorázové (svázané pouze s aktuální návštěvou stránky), dlouhodobé (aktivní do určité doby) a trvalé (platné do doby odstranění).

Jak zrušit podporu souborů Cookies a jaké budou důsledky?

Vypnutí podpory souborů Cookies zasílaných mctree.cz způsobí, že níže uvedené funkčnosti obchodu nebudou podporovány:

  • Zobrazování naposledy prohlížených výrobků
  • Zobrazování vybraných personalizovaných doporučení
  • Uchovávání položek v nákupním košíku po uzavření prohlížeče

Níže najdete podrobný návod, jak postupovat pro vypnutí podpory souborů Cookies v nejčastěji používaných internetových prohlížečích:

Mozilla Firefox

Microsoft Edge

Google Chrome

Opera

Změna souhlasu s cookies

Pokud jste již udělili svůj souhlas s používáním cookies můžete toto rozhodnutí kdykoliv změnit.

V levém horním rohu stránky je zobrazena malá černá záložka, která po najetí myši a následném kliknutí znovu zobrazí lištu Cookies.

Prostřednictvím tlačítek dostupných na Cookies liště je možné udělit souhlas s používáním cookies.